ÇALIŞMA EKİBİMİZ

Tevfik Edip ÖCAL

Adı Soyadı: Tevfik Edip ÖCAL          

Doğum Yeri: Ankara

Doğum Tarihi: 05.09.1952

Eğitim Durumu: 1977 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret Bölümü

 

İş Deneyimi ve Tecrübeleri:

1971 – 2009 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Ankara, Asfalt Başmühendisliği Büro Şefliği.

2490 Sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılan ihalelerin dosya hazırlığı, iş ve işlemleri.

 

Eğitim:

2009 TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi,

2011 TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi EKAP ve Yapım İşleri ve Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük Sorgulaması Eğitimi,

2011 TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kamu Alımlarında Sosyal Güvenlik Uygulamaları Semineri,

2012 Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Avukatlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kamu İhale Hukuku İleri Eğitim Programı,

2013 TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi,

2014 Doğuş Üniversitesi 1. Kamu İhale Hukuk Kongresi,

2014 TOOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kamu Alımlarında 6552 Sayılı Torba Yasayla Birlikte Değişen Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulama Semineri.

GERİ DÖN
0312 442 43 27
Yıldız Kule Turan Güneş Bulvarı No:106 Kat:14 No:62 Yıldız-Çankaya/ANKARA
empatidesign